Enjoy summer time !!! / Ciesz się latem !!!

Hello, my lovely readers!!!
Witam moich drogich czytelników!!!


Today I have for you a little bit of colouring.
READY?!
Dzisiaj trochę kolorowania.
GOTOWI?!

Here is a cute stamp from Magnolia, coloured by me with COPIC markers.
Do you know what COPIC markers are?
Oto sliczny stempelek od Magnolii, pokolorowany przeze mnie markerami COPIC.
Czy wiecie co są markery COPIC?

If no, I will explain you very short.
Jeśli nie, to po krótce wam wytłumaczę.

Copic (コピック Kopikku) is a brand of marker pen made in Japan by Too and distributed in the United States and Canada by Imagination International
The markers are available in 358 colors and are refillable.
Copic markers have two tips to cover a wide range of uses; a chisel-style tip at one end and a brush tip at the other. There is also a round tip available. The markers utilize permanent, non-toxic, alcohol-based ink. The markers are also available in a wide style that can easily cover large areas.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Copic

Copic (コピック Kopikku) to marka pisaków produkowanych w Japonii przez firmę Too, a rozprowadzaną i sprzedawaną przez USA i Kanadę przez firmę Imagination International.
Pisaki dostępne są w 358 kolorach i są wielokrotnego użytku. Można je napełniać specjalnym tuszem jak się skończą.
Pisak zakończony jest dwoma różnymi końcówkami, jeden koniec tzw. chisel-styl, to szeroka końcówka i drugi to koniec o charkterze pędzla. Markery posiadają nie toksyczny, w pełni utylizowany tusz na bazie alkoholu. Moga być wykorzystywane do różnego rodzaju sztuki, również do tak prostego jak mój, czyli kolorowanie stempelków.
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Copic


Ok, If now you know what COPICs are, here you have my example of colouring:
No dobrze, jak już wiecie co to są pisaki COPIC, to tu macie mój przykład ich zastosowania:
In the corner, you can see White Spiral Sprays from Where Ideas Bloom. 
You can find them here.
W rogu kartki, możecie zobaczyć białe skręcone pręciki od Where Ideas Bloom.
Znajdziecie je tu.
COPIC markers used to colour Magnolia stamp:
COPICi użyte do pokolorowania stempla Magnolii:

Face (twarz): E000, E00, E11, E04, R20
Hair (włosy): E42, E44, E47, E49
Outfit (ubranie): V12, V17, V17
Ice cream (lody): R81, R83, R85, E43, E44, E47
Background (tło): W1, W3, W5, 0
Products from WIB store:
Produkty ze sklepu WIB:

Have a nice and creative day!!!
Miłego i kreatywneg dnia!!!


2 komentarze :

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka