Big Words... Duże słowa...La-La Land...

Hello, La-La Landers!
Monday inspiration for La-La Land Crafts.
BIG WORDS is a theme for this week.
For are big words are Happy Birthday!
Witam fanów La-La Land!
Poniedziałkowa inspiracja dla La-La Land Crafts.
DUŻE SŁOWA to temat na ten tydzień.
Moje duże słowa to Wszystkiego najlepszego!

Here is my inspiration:
Oto moja inspiracja:
I have used dies:
Użyłam wykrojniki:
You can see as well one of my favourite paper collection from Magiczna Kartka - Nostalgy.
Możecie tu również zauważyć, jedną z moich ulubionych kolekcji papierów
Have a good day!
Miłego dnia!
xxx
Henia

Two birthday cards...Dwie urodzinowe karteczki...

Hello, all very warmly!
Witam Was serdecznie!

Today I have for you propositions of two cards.
Both are birthday cards but for two totally different people.
Mam dla Was dziś propozycję dwóch karteczek.
Obie kartki na urodziny, ale zupełnie dla innych osób. 

A first one, for a boy for his second birthday.
Very delicate, in pastel and white. Typical baby boy card.
Here I have used chipboards from Fabryka Weny from children department.
A beautiful teddy bear from a set of 4, is in the central part of my card.
In the circle, sentiment 2 LATKA in polish, 2 birthday it's mean, from a set Alphabet and Numbers 2.
Pierwsza, dla chłopczyka z okazji jego drugich urodzin.
Delikatna, w pastelowych kolorach i bieli. Typowo chłopięce kolorki.
Tu wykorzystałam tekturki od Fabryki z działu dziecięcego.
Śliczy miś z zestawu Misie 4 sztuki, jest w centralnej części karteczki.
W kole 2 Latka, z zestawu ALFABET i CYFRY "2".
A second is for a woman, which celebrate her 30th birthday.
Greens with combination with ecru and whites.
I have used papers from paper collection LemonCraft - Heart Painted Basic,
which you can find in the shop.
And chipboards, beautiful, two layered Frame 4 from Tik-Tak collection 
and numbers 3 and 0 from a set of Numbers 2cm.
Druga karteczka dla kobiety, która świętuje swoje 30 urodziny.
Zieleń w połączeniu z beżem i bielą.
Użyłam tu papierków z kolekcji LemonCraft - Heart Painted Basic
które znajdziecie w fabrykowym sklepiku.
Jeśli chodzi o tekturki, to widać tu piękną 
ramkę dwuwarstwową Ramka 4 z kolekcji Tik-Tak
i cyferki 3 i 0 z zestawu CYFRY 2cm.
My last card I am entering for a challenge with:
Ostatnią kartkę zgłaszam na wyzwanie:
I am inviting you to visit us for New products and Promotions.
Just 2 day left to join us with a challenge,
In March as in the Pot!
Join us!
Zapraszam Was do odwiedzania nas, by nie ominęły Was Nowości i Promocje.
Jeszcze tylko 2 dni możecie wziąźć udział w wyzwaniu,
W marcu jak w garncu!
Zapraszam!

Wish you a good day!
Miłego dnia życzę!
xxx

Super Trio...Super Trójka...

Hello, dears!
I am so happy to be a part of Marta's Design Team.
Next, to so wonderful and talented designers, I will be inspiring you to create with Digi Stamps.
Witajcie moi drodzy!
Bardzo jest mi miło i przyjemnie, że mogę być częścią Design Teamu Marty.
Obok tak wspaniałych projektantek, będę Was inspirować do tworzenia z użyciem Digi Stempelków.

I will tell you, that when I have seen for the first time those easter baby chickens, and then Marta started DT call, I have told to myself, let's do it, they will be yours!
And they are! I have a pleasure to make with them three easter card.
Super Trio.
You will find them HERE.
Powiem Wam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam te wielkanocne kurczaczki, 
a potem Marta ogłosiła nabór do DT, to powiedziałam sobie, dawaj te kurczaki będą twoje!
I są! I mam przyjemność zrobić z nimi trzy wielkanocne karteczki.
Super Trójka.
Znajdziecie ją TUTAJ.

Here are my cards.
Two layers of coloured paper, this one from Magiczna Kartka,
doily, twine, foamiran flowers and sentiment Alleluja.
And three cards been created, light and fun.
A to moje karteczki.
Dwie warstwy papieru kolorowego, ten od Magicznej Kartki
serwetka, sznurek, kwiatek z foamiranu i napis Alleluja.
I tak powstały trzy, lekkie i przyjemne karteczki.
And here are digi stamps which I have used:
Oto digi stempelki, których użyłam:


Thank you for attention and I would like to welcome you on Facebooku and Stamp Group.
Have a good day.
Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzania nas na blogu, 
Miłego dnia
xxx

An Exploding Box with Baby Boy Shoes...Exploding Box z Bucikami...

Witam Was kochani!
Hello, dears!

Dziś, w kolejnym poście z serii Inspiracje z ploterem Brother Scan'N'Cut
będzie o troszkę o projektowaniu własnych wzorów.
Tak, da się! I takie rzeczy potrafi to sprytne urządzenie.
Today, in the next post from  a series of inspirations with plotter Brother Scan'N'Cut,
will be a little bit of creating our own projects.
Yes, we can do it! This clever device can do this and more.

Każdy szcześliwy właściciel plotera posiada dostęp do strony i programu Brother Scan'N'Cut, 
który znajduje się TUTAJ. Logujemy się, utworzonym loginem i hasłem, i mamy dostęp do darmowych, już gotowych projektów. 
Wszystkie gotowe projekty znajdują się w zakładce CANVAS PROJECTS
Obok znajdują się jeszcze dwie zakładki: MY PROJECTS i PATTERN COLLECTION.
Ta pierwsza właśnie pozwala nam na tworzenie swoich własnych projektów.
Every happy owner of plotter has an access to site and designed a graphic programme of Brother Scan'NCut, which you can find HERE. We login on, with created login and password, and we have an access to free and ready projects.
All, ready projects you can find in CANVAS PROJECTS folder. Next, you can see two folders:  
MY PROJECTS and PATTERN COLLECTION. The first one is for designing your own projects.
No dobrze, jak stworzyć swój projekt?
Klikamy w zakładkę MY PROJECTS i wybieramy kwadracik NEW.
Ok, what we need to do to make our own project?
We click on MY PROJECTS folder and on square NEW.
Otwiera się nowe okno z polem podobnym jak mata plotera. 
To jest nasze miejsce gdzie możemy projektować.
The new window appears with design area similar to cutting mat of our plotter.
This is our place where we can design.
Po lewej stronie mamy do wyboru już gotowe kształty, ramki, obramowania, loga i czcionki, 
które możemy wykorzystać w naszym projekcie.
On the left side, we have ready shapes, frames, borders, logos and fonts, 
which we can use in our project.
Rozwijając zakładkę Basic, zobaczymy duży wybór kształtów podstawowych.
When we open folder Basic, we can see a big choice of basic shapes.
Wybierzmy sobie na przykład koło. Od razu pojawia się ono po prawej stronie na naszej macie. Tam możemy go dowolnie zmniejszać lub powiększać, kopiować i wklejać kilka razy. Potem tylko wysyłamy nasz projekt do plotera i wycinamy.
Let's chose a circle. Straight away circle appears on the right side on our matt. Here we can freely reduce or enlarge it, copy and paste it several times. After that, we just need to send our project to a plotter and cut it out.
Ok, tyle na dziś, żebym Was nie wystraszyć.
Ok, that is all for today. I don't want to scare you off.

Ja zaprojektowałam sobie buciki do exploding boxa. Miałam wycięty szablon i wycinałam zawsze nożyczkami, ale już mi się nie chce, więc przeniosłam go do programu i teraz mogę w szybki i łatwy sposób wyciąć buciki przy pomocy plotera.
I have designed baby shoes to exploding box. I had ready templates and I have always cut them out with scissors, but I am lazy to do this now, so I have exported it to a programme and now in very easy and fast way I can cut out my shoes with help of my plotter.
Skorzystałam z pliku na Exploding Box bez łączeń o wymiarach 10x10 cm. 
Ozdobiłam go papierami z kolekcji Malutkie Szczęścia i w środku dałam moje buciki, 
wersja dla chłopca.
I have used a file for An Exploding Box without connectors of dimension 10x10 cm.
I have decorated it with papers from collection Little Happiness and inside I have affixed my baby shoes, baby boy version.
A tu mam dla Was niespodziankę. Plik do poprania Buciki Chłopięce.
Miłego użytkowania!
And here I have a surprise for you. A file with Baby Boy Shoes to download.
Happy using!
Baby Boy Shoes
Miłego dnia!
Have a  good day!
xxx

Butterfly Dream...Motyli Sen...

Hello, dears on Wednesday!
How are you today?
Ready for some crafting?
Witam kochani w środę!
Jak się macie?
Gotowi na tworzenie?

I have prepared for you very light and pastel inspiration.
I have called it "Butterfly Dream".
Przygotowałam dla Was karteczkę, lekką w pastelach.
Nazwałam ją Motyli Sen.
I have used one of most romantic paper collection I have ever seen,
I love that paper collection for it pastel colours, for a vintage look and for butterflies!
They are so cute!
Użyłam najbardziej romantycznej kolekcji papierów jaką widziałam.
LemonCraft - Gossamer Blue.
Kocham tą kolekcję za jej pastelowe kolory, vintagowy wygląd i motylki!
Są urocze!
I have used also a romantic laser cut chipboard from Royal - Circle Frame.
This double layer, with some many details chipboard, is amazing!
Is giving to a project really "royal" look.
Użyłam również tekturek z Royal - Circle Frame.
Te dwuwarstwowe, z tyloma elementami tekturki, wyglądają pięknie!
Dają projektowi naprawdę królewski wygląd.
Three layers of paper I have affixed with 3D Foam Squares.
And lovely butterflies I have cut out from LemonCraft - Vintage Time 007.
Trzy warstwy papierów, przymocowałam kosteczkami 3D Foam Squares.
I piękne motylki wycięłam z LemonCraft - Vintage Time 007.
Thank you for your attention. Hope you like it.
Please visit our Facebook Page and Foamiran Flowers UK.
Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało.
Odwiedzajcie nas na Facebook Page i Foamiran Flowers UK.
xxx
HenrykaPhoto Colour inspiration...Inspiracje zdjęciem... La-La Land Crafts...

Hello! This week we are playing with Photo Colour Inspiration.
Witam! W tym tygodniu bawimy się z Kolorami ze zdjęcia.
Here is it:
Oto one:
Here is my interpretation:
Oto moja interpretacja:
Copic markers used:
skin: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E13, E15, E18, YR12
outfit: R81, R83, R85, C0, C1, C3
flower wretch: R81, R83, R85, G21, G24, G28
Have a good Monday!
Miłego poniedziałku!
xxx

Tutorial Thursday - Card in the Pocket... Karta w kieszonce - Kursik...

Hello everyone, 
today I have for you very easy step by step tutorial for Card in the Pocket.
I will show you how to make it. 
You can use that tutorial to make cards or small invitations. 
It will be a very original idea for a gift.
Witam wszystkich,
mam dla Was dziś bardzo prosty krok po kroku kursik na Kartkę w kieszonce.
Pokaże Wam jak ją zrobić.
Możecie wykorzystać to do zrobienia kartek lub małych zaproszeń.
Będzie to bardzo oryginalny podarunek.

Ok, what do you need:
- white card stock 14x21cm
- 2 design paper sheets 9,5x12,5 cm
- scissors
- scoring board
- glue and distance foam
- flowers, white twine and other embellishments
- La-La Land dies: 
Co potrzebujecie:
- biały papier wizytówkowy 14x21cm
- 2 kartki papieru kolorowego 9,5x12,5cm
- nożyczki
- tablicę do bigowania
- klej i kosteczki dystansujące
- kwiatki, biały sznurek i inne elementy zdobiące
- wykrojniki z La-La Land:

1. Our white card we need to score on the shorter side at 1cm and on 11cm.
We are going to get 1cm - 10cm - 10cm.
Then on the longer side, we are scoring just on 1cm, so we get 1cm - 13cm.
As shown in the picture below.
1. Naszą białą kartkę bigujemy po krótszym boku na 1cm i 11cm.
Otrzymamy podział na 1cm - 10cm -10cm.
Potem po dłuższej stronie bigujemy na 1cm, i otrzymamy podział na 1cm - 13cm.
Tak jak na zdjęciu poniżej:
2. With scissors, we are cutting along the longer scoring line 
but just only half of the sheet and corner, as in the picture. 
Using one of Pierced Scalloped Circles we making a small window on a top side of our pocket.
2. Nożyczkami, wycinamy wzdłuż dłuższej linii bigowania, ale tylko do połowy i rożek, tak jak na zdjęciu. Przy użyciu wykrojnika Pierced Scalloped Circles robimy małe okienko na górze naszej bazy na kieszonkę.
3. With double side self-adhesive tape or glue we glue together our halves as in the picture.
3. Przy pomocy dwustronnej podwójnej taśmy klejącej, sklejamy kieszonkę, jak na zdjęciu.
4. On the one of our design paper, we make the same window on the top side as our white pocket has.
4. Na jednej kartce papieru kolorowego robimy takie samo okienko jak ma nasza baza.
5. We glue our design papers to the pocket on both sides.
5. Przyklejamy kartki z dwóch stron.
6. Prepare our cutting die elements:
3 x Two Branches
1 x Pierced Scalloped Circles (biggest one)
1 x Stiched Nested Circles (biggest one)
6. Przygotowyjemy sobie:
3 x Two Branches
1 x Pierced Scalloped Circles (największe)
1 x Stiched Nested Circles (największe)
7. Attach the 2 x Ornate Border Small, on both sides on the bottom of the pocket.
7. Przyklejamy 2 x Ornate Border Small, po obu stronach naszej kieszonki.
8. Put together 1 x Pierced Scalloped Circles and 1 x Stiched Nested Circles 
and with scissors cut as in the picture, making two not equal parts.
8. Sklejamy ze sobą 1 x Pierced Scalloped Circles i 1 x Stiched Nested Circles 
i nożyczkami tniemy na dwie nierówne części, jakna zdjęciu.
9. Put some gauze for decoration and with distance foam affix the circles.
9. Nakładamy trochę gazy dla dekoracji i kosteczkami przyklejamy nasze koło.
10. Using Two Branches, flowers and white twine decorate a pocket.
10. Używając wykrojnika Two Branches, kwiatków i sznurka dekorujemy naszą kieszonkę.
11. Put together 2x Happy Birthday sentiment 
to make a 3D effect and with distance foam attach to the pocket diagonally.
11. Sklejamy razem nasz napis 2x Happy Birthday, by dodać efektu 3D i za pomocą kosteczek mocujemy po skosie.
12. Prepare a white stock card with dimensions smaller width than your pocket but longer.
I have made 12x15 cm. 
With small Pierced Scalloped Circles cut a circle from design paper to make a card holder on the top of the card, as in the picture.
12. Wycinamy białą kartkę o wymiarach mniejszych niż nasza kieszonka. Ja wycięłam 12x15 cm. 
Małym wykrojnikiem  Pierced Scalloped Circles wycinamy kółko i mocujemy je do kartki tworząc uchwyt na górze, jak na zdjęciu.
13. Put card inside to you pocket. And ready! 
Here it is! A Card in the Pocket!
Very easy and effective.
13. Wkładamy kartkę do środka. Gotowe!
I oto jest Kartka w kieszonce!
Prosta i effektowna.
Here are some close-up photos:
Tu kilka zbliżeń:
Thank you for your attention. 
Hope you like it and you are going to make your own 
Card in the Pocket.
It's fun! Believe me :)
Please visit our Facebook Page for more inspirations 
and for new products from La-La Land Crafts!
Dziękuję Wam za uwagę.
Mam nadzieję, że zrobicie swoją kartkę w kieszonce. Fajna zabawa, uwierzcie mi!
Odwiedzajcie nas na Facebook Page po więcej inspiracji i po nowe produkty od La-La Land Crafts!
xxx
Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka