First Holy Communion Book...Księga Komunijna...

Hello dear on Friday!
Oh, a such a wonderful day, tomorrow weekend!
Do you have some plans? 
If not, you can make something from paper and chipboards from Fabryka Weny?
A beautiful First Communion patterns have showed in the shop.
I have used them to decorate my First Communion gift in Book shape.
Witam Was kochani w piątek!
Ah jak fajny dzień dziś mamy, jutro weekend!
Macie już jakieś plany? Jak nie to może stworzycie coś z papieru i tekturek od Fabryki Weny?
Piękne komunijne wzory pajawiły się w sklepie.
Ja je wykrzystałam do ozdobienia pamiątki na Pierwszą Komunię Świętą w formie Księgi.

I have prepared for you as well short step by step tutorial.
Przygotowałam Wam też, krótki kursik krok po kroku jak taka księgę zrobić.

What are you going to need?
First of all, you need white stock paper for a base at least 250 g thick or more, design papers, scoring board, glue, white satin ribbon, flowers and chipboards for decoration.
Co będziecie potrzebować?
Przede wszystkim biały papier na bazę o grubości przynajmniej 250 g lub więcej,
 papier ozdobny, bigownicę, klej, białą wstążkę, kwiatki i tekturki do ozdoby.

First, from white paper we are cutting elements for our base:
Najpierw, z białego papieru wycinamy sobie poszczególne części naszej bazy:
2 x 21 x 18 cm
1 x 13,5 x 10,5 cm
1 x 19,5 x 13,5 cm
2 x 20,5 x 10,5 cm
2 x 14,5 x 10,5 cm
From design paper:
Z papieru kolorowego wycinamy:
4 x 20,5 x 14,5 cm
2 x 20,5 x 2,5 cm
1 x 19 x 13 cm
1 x 13 x 10 cm

Two, biggest pieces of white paper 21 x 18 cm we need to score on longer site (21 cm) on 3cm,
we will get two parts, one 3cm and second 15cm.
We fold a page and glue together two cards like that, that we have a book spine 3 cm.
Dwa największe kawałki białego papieru 21 x 18 cm
musimy zbigować wdłuż dłuszego boku (21 cm) na 3 cm, 
czyli powstanie nam miejsce bigowania i podzieli kartkę na 3 cm i 15 cm.
Zaginamy i sklejamy tymi krótszymi bokami dwie kartki ze sobą, 
tak, że powstanie nam taka okładka z grzbietem 3 cm.
Our cover we need to decorate with design paper in both sides and affix a white satin ribbon.
Powstałą okładkę obklejamy papierem kolorowym z obu stron
 i przyklejamy wstążkę na stronie przedniej.
We have two more small pieces.
2 white (1 x 13,5 x 10,5 cm; 1 x 19,5 x 13,5 cm) and
2 coloured (1 x 19 x 13 cm; 1 x 13 x 10 cm).
We glue them accordingly on our cover as on the picture.
And our cover for book is ready.
Zostały nam dwa zestawy małych kawałków, 
2 białe (1 x 13,5 x 10,5 cm; 1 x 19,5 x 13,5 cm) i 
2 kolorowe (1 x 19 x 13 cm; 1 x 13 x 10 cm).
 Przyklejamy je odpowiednio jak na zdjęciu na naszą okładkę.
I tak mamy gotową już okładkę naszej księgi.
Now the hardest part. I will call it "wings", they will pretend book pages.
The rest of white paper, 4 pieces
2 x 20,5 x 10,5 cm
2 x 14,5 x 10,5 cm
we score at every second row.
We fold it and we create our "wings".
We glue them together as on a third picture.
Teraz najtrudniejsza część. Harmonijki, które będą imitować strony księgi.
Pozostałe 4 kawałki białego papieru 
2 x 20,5 x 10,5 cm
2 x 14,5 x 10,5 cm
bigujemy co drugą kreskę na bigownicy. 
Zaginamy na przemian tworząc harmonijkę. 
Sklejamy nasze harmonijki w prostokąt tak jak na zdjęciu trzecim.
We affix our wings rectangle to right side of the inside of our cover and we are decorating it.
I have cut an appropriate length 3 cm wide white stripes and decorated them with a puncher.
On the left side I have layered a page with greetings and inside a holy sentiment.
I have decorated with chipboard corners from Tik-Tak collection
Przyklejamy nasz prostokąt do prawej części w środku naszej okładki i ozdabiamy ją.
Ja wycięłam paski odpowiedniej długości o szerokości 3 cm 
i dowolnym wzorem dziurkacza wycięłam wzór. 
Na stronie lewej umieściłam życzenia, a w środku odpowiedni na ten dzień cytat.
Do ozdobienia środka użyłam narożnych tekturek z kolekcji Tik-Tak.
And now decorating of our cover.
I have used chipboards, flowers and leaves.
Chipboards:
and beautiful round frame with grape and First Holy Communion sentiment.
I teraz ozdabianie okładki naszej księgi.
Tu użyłam tekturek, kwiaty i listki.
Tekturki:
And so it is. Finished First Holy Communion Book.
Very original and unique gift on this special day.
Try to make it yourself and you will be impressed.
I tak się prezentuje już skończona Księga Komunijna.
Bardzo ciekawy i oryginalny prezent w ten szczególny dzień.
Spróbujcie zrobić, a będziecie pod wrażeniem.
Chipboards which I have used:
Tekturki, które wykorzystałam:


Thank you for your attention and I would like to remind you about a new challenge.
Dziękuję Wam dziś za uwagę i przypominam jeszcze o nowym wyzwaniu,
Have a good day!
Miłego dnia!
xxx
Henia

1 komentarz :

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka