All Dressed Up...Przebieranki...

Hello! 
And again, new week and 
new inspiration for La-La Land Crafts!
Witam!
I znów, nowy tydzień i 
nowa inspiracja dla La-La Land Crafts!
The theme for this week is: All Dressed Up!
Tematem na ten tydzień jest: Przebieranki!
Dies:Fabulous
Copic Markers:
face and body: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E31, E33, E37, E39
dress and shoes: RV91, RV93, RV95, RV99
Have a nice day!
Miłego dnia!
xxx

Love Cards...Miłosne Kartki...

Hello Everyone!
Oh, so romantic I am lately...
Everyone is in love and everyone needs to be loved.
Soon, Valentines Day.
Celebration very popular in West Side of the world.
Are you celebrating Valetines?
Hope you do because is a very nice celebration.
Witajcie kochani!
Ah, jakoś na romantyzm mnie wzięło...
Każdy z nas kocha i jest kochany.
Wkrótce Walentynki.
Święto bardzo popularne na tak zwanym zachodzie, a u nas?
Czy świętujecie Walentynki?
Mam nadzieję, że tak, bo to bardzo miłe święto.
To encourage you, I have made two love cards.
Żeby Was zachęcić, zrobiłam dwie karteczki - miłosne karteczki, czyli walentynki.

This is first one.
Made on a base of design papers by Aga Borysewicz, I have created a composition with flowers.
Some of them I have cut off from papers and 
the one flower I have made from foamiran.
A composition is based on round frame from valentines hearts.
On the side, sentiment With LOVE.
Oto pierwsza. 
Na bazie pięknych papierków, autorstwa Agi Borysewicz, powstała kompozycja z kwiatów. 
Część kwiatów wycięłam z tych właśnie papierków, a jeden zrobiłam z foamiranu.
Kompozycję stanowi, piękna, okrągła rameczka z walentynkowych serc.
Z boku, napis With LOVE.
Here is a second one.
The same papers and composition is similar. Few flowers cut off from paper and the one made from foamiran.
In the centre, sentiment LOVE, and ribbon from hearts I have divided into few separate pieces and they are simulating leaves for my flowers.
A tu druga.
Te same papiery. Kompozycja podobna. Kilka kwiatów wyciętych z papieru i jeden z foamiranu.
Centralną część, stanowi napis tekturkowy LOVE, 
sznur tekturkowych serc
pocięłam na drobniejsze elementy i udają w mojej kompozycji listki kwiatów.
Here you can see both.
I have my favourite one, and which is yours?
Tak prezentują się obie.
Ja mam swoją ulubioną, a Wam która się bardziej podoba?
Here you can find chipboards which I have used:
Tu znajdziecie tekturki, z których korzystałam:

I hope I have encourage you to make some valentines cards.
Mam nadzieję, że zachęciłam Was do robienia walentynek.
Also, don't forget about challenge BINGO!, few days left.
Please enter your creations!
Przypominam również, że jeszcze kilka dni zostało 
do końca styczniowego wyzwania, BINGO!
Zgłaszajcie się!
Wish you a good day!
Życzę Wam miłego dnia!
xxx

Colouring of foamiran flowers...Kolorowanie kwiatów z foamiranu...

Hello, everyone!
Witam wszystkich!
Recently I had a lot of questions about the colouring of foamiran flowers.
You are asking me with what to colour foamiran, which media are the best, which media am I using?
Well, it's really up to you. 
You need to check and make some experiments with inks, sprays, pigments etc.
After you will find the best option for yourself.
Ostatnio mam dużo zapytań o to czym koloruję moje kwiaty z foamiranu. Pytacie, czym, co jest najlepsze?
Hym, to właściwie zależy od Was.
Musicie poeksperymentować z tuszami, mgiełkami i innymi mediami i napewno znajdziecie coś odpowiedniego dla siebie.
To help you with that I have made a short video, 
where I am comparing few, chosen from that what I have in my stock, different media.
By Wam w tym pomóc, przygotowałam krótki filmik, gdzie porównujęmedia, które znalazłam u siebie.
Here is a video:
Oto filmik:
Hope you enjoyed it.
Mam nadzieje, że się Wam spodobał.

And now I will go through each media and I will tell what are my feelings about them.
A teraz małe podsumowanie i moje wrażenia.

First, Pigment Inks from Latarnia Morska. 
This is a polish manufacturer. They have a big choice of colours and they are easy to use.
Shading of foamiran petals is very good and finished effect is nice.
Pierwsze media, to tusze Latarni Morskiej. Polski producent. Duży wybór kolorów i łatwe w użyciu. Tuszowanie foamiranu jest łatwe i daje ładny efekt końcowy.
Ranger Distress Inks. Well, they are known very well.
I have tried it but they are not number one for me. 
Tusze Ranger. Znane pewnie Wam doskonale.
Spróbowałam, ale nie są dla mnie numerem jeden.
13arts Colour Mist Sprays.
This is a polish manufacturer and they are available HERE in Monika's store.
A big choice of colours, pastel, chalk and pearl shades.
They are very good for mixed media creations but also not too bad with foamiran.
Maybe little bit wet for that kind of work and you need to wait few minutes to dry but a finished effect is satisfactory.
13arts Mgiełki.
Polski producent dostępny TUTAJ u Moniki w sklepie.
Duży wybór kolorów, pastelowe, kredowe i metalizowane odcienie.
Bardzo dobre do prac mixed mediowych.
Do foamiranu, trochę za mokre. Trzeba poczekać kilka minut na ich przeschnięcie, a efekt - zadowalający.
Ranger Distress Spray Stain.
Another product signed by Tim Holtz.
This particular one is antiqued bronze, with glowing gold particles.
I like it and I like the effect.
Mgiełka Ranger.
Następny produkt sygnowany marką Tim Holtz.
Ten, który mam to antyczny brąz, z drobinkami złota.
Podoba mi się uzyskany efekt.
PentelArts has in their offer Oil Pastels. For me is number one. 
In this set, I have a choice of 36 colours. Usage is very simple. 
I am applying colours with wet, baby wipe.
PentelArts ma w swojej ofercie Pastele Olejne. 
Dla mnie numer jeden.
W zestawie mam 36 kolorów. Bardzo łatwe w użyciu.
Rozprowadzam je przy pomocy nawilżonej husteczki dziecięcej.
MEMENTO fade-resistant Dye Inks.
My opinion: they are good for stamping.
MEMENTO nieblaknące tusze.
Moja opinia: dobre, ale do odbijania stempli.
And last ones, ECOLINE watercolour inks.
I like them a lot with my mixed media creations. 
With foamiran - too wet to work with.
I ostatnie, ECOLINE tusze wodne.
Lubię je bardzo w moich pracach mixed mediowych.
Z foamiranem - trochę za mokre w użyciu.
And here are some close-ups of flowers 
made with using different mediums.
A tu kilka ujęć kwiatków, 
wykonanych przy użyciu tych różnych mediów.
Don't be afraid to use different media. 
You will find the best way for you.
Hope you enjoyed my video and 
I helped you a little bit with your concerns and questions.
Feel free to contact me here 
or on FACEBOOK page Foamiran Flowers UK.
Nie bójcie się używać różnych mediów.
Napewno znajdziecie coś odpowiedniego dla siebie.
Mam nadzieję, że filmik się przydał i pomogłam Was choć trochę.
Jeśli macie jakieś pytania, proszę o kontakt tu lub na FACEBOOKU Foamiran Flowers UK
Have a good day!
Miłego dnia!
xxx

Favourites...Ulubione...

Hello!
Time for Monday inspiration for La-La Land Crafts!
Theme for this week is
FAVOURITES!
Witam!
Czas na poniedziałkową inspirację dla La-La Land Crafts!
Tematem na ten tydzień jest:
ULUBIONE!


Copic markers:
face & body: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E13, E15, E18
outfit: N0, N1, N3, N5, N7, R20, R22, R29
Have a good day!
Miłego dnia!
xxx
Memories in the frame...Wspomnienia oprawione w ramkę...


Hello, everyone!
This is my first post for Magiczna Kartka in New Year.
I will start with very optimistic and colourful creation.
Love, friendship and happiness these are what makes me think about, one of the most beautiful days in our life, 
a day of our wedding.
Oh, what a day it was! I was there!
And now, I have been asked to put memories in the frame.
I have created three frames 
with a beautiful photo of the wedding couple.
Witam Was kochani bardzo serdecznie!
To mój pierwszy post dla Magicznej Kartki w Nowy Roku.
Rozpoczynam bardzo optymistycznie i kolorowo.
Miłość, przyjaźń i radość, to, 
to co mi się kojarzy z jedym z najbardziej 
wyjątkowych dni w życiu, jakie są nam dane przeżyć, 
czyli nasz ślub.
Ah, co to był za dzień! 
Na tym ślubie, miałam zaszczyt być i się bawić.
A teraz, poproszono mnie by oprawić te wspomnienia 
w piekną ramkę.
I powstały, trzy rameczki,
 z pięknym zdjęciem szczęśliwej młodej pary.
Frames are decorated with beautiful paper and elements, 
cut off from Magiczna Kartka paper collection - Rajskie Sonety.
This collection is awesome. Beautiful embellishments, flowers, birds - simply perfect!
Rameczki ozdobione pięknym papierem i elementami,
 wyciętymi z kolekcji Magicznej Kartki - Rajskie Sonety.
Ta kolekcja jest przecudna. Piękne dodatki, kwiaty, ptaszki - no poprostu boska!Here are papers which I have used:
Tu papierki, z których korzystałam:
Hope you liked my inspiration.
If you would like to join our team, there is a DT Call 2017!
Mam nadzieję, że się Wam spodobała moja inspiracja.
Jeśli macie ochotę i chcielibyści dołączyć do zespołu 
Magicznej Kartki, 
to przypominam o trwającym naborze do DT 2017!
Details you will find HERE.
Szczegóły znadziecie TUTAJ.
I would like to remind you also about a new challenge.
We are creating for
Przypominaj również, o wyzwaniu styczniowym. 
Have a nice afternoon!
Życzę Wam miłego popołudnia!
xxx
Henia

Love...Miłość...

Hello, everyone!
Slowly, slowly I am preparing some love cards for Valentines Day.
Yes, time is flying and soon we are going to celebrate with our beloved ones, one of the most beautiful days in the year. 
Day of LOVE!
Witam wszystkich!
Powoli, powoli robię kartki na Walentynki.
Tak, czas biegnie tak szybko, że zaraz będziemy świętować dzień Miłości!
My valentines card is not red, as normally valentines cards are.
Mine is blue with yellow roses.
Moja walentynka nie jest czerwona, jak przeważnie walentynki są.
Moja jest niebieska z żółtymi różami.
Roses are made from foamiran.
I have used white foamiran and I have shade my petals with yellow and blue ink.
Yellow on sides of each petal and blue in the centre.
Różyczki zrobione z foamiranu. Użyłam białego foamiranu i zabarwiłam go tuszami, żółtym i niebieskim.
Żółty na krawędziach płatków, a niebieski w ich środkach.
Papers are from LemonCraft collection - Gossamer Blue.
A cut out elements - blue roses under foamiran roses and butterflies 
are from Gossamer Blue papers collection as well.
Papier od LemonCraft - Gossamer Blue.
Wycięte elementy - niebieskie róże pod różami z foamiranu i motylki, też są z kolekcji LemonCraft - Gossamer Blue.
I have made a Video Tutorial for you, how to make those roses!
Please see that short video. Enjoy!
Zrobiłam dla Was krótki filmik, jak zrobić takie róże!
Zapraszam do oglądania!
Here you can find all products from the SHOP:
A tu znajdziecie produkty, których uzyłam ze sklepu:
Have a wonderful day everyone!
Miłego dnia!
xxx
Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka