Day 1 of new release from La-La Land Crafts... Dzień 1 nowości od La-La Land Crafts..

Hello, hello!
Good news! Brand new dies and rubber stamps from La-La Land Craft!
TEN new stamps and FOURTEEN new dies being released today.
Look at those fabulous products:
Witam, witam!
Wspaniałe wiści dziś mam! Nowości od La-La Land Crafts!
10 nowych stempelków i 14 nowych wykrojników, właśnie zostało dziś wypuszczone na świat!
Popatrzcie na te cudowności:
I was working with cute Luka stamp - Cool Beans Luka.
Ja pracowałam ze ślicznym stepelkiem Luka - Cool Beans Luka.
Here a list of dies which I have used:
Tu lista wykrojników, jakie użyłam:
Copic Markers:
face: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E13, E15, E18
outfit: E70, E71, E74, E77, B91, B93, B95, B97, B99, C0, C1, C3
cup of coffee: Y11. Y21, YR12
Hope you like the whole collection!
See you tomorrow for part 2!
Mam nadzieję, że się Wam podoba!
Do zaobaczenia jutro na części 2!
Have a nice day!
Miłego dnia!
xxx1 komentarz :

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka