Nostalgy...Nostalgia...

Hello dear!
Beautiful paper collection has been launched by Magiczna Kartka, Nostalgy.
Witajcie Kochani!
Piękna kolekcja papierów została wypuszczona przez Magiczną Kartkę, Nostalgia.
Here are my inspirations made with amazing papers.
Oto moje inspiracje z tych cudownych papierów.
I have used Nostalgia 02, Nostalgia 04, Nostalgia 08 and cut out elements from Nostalgia 14.
Wykorzystane przez nią materiały to papiery Nostalgia 02, Nostalgia 04, Nostalgia 08 
oraz arkusz dodatków Nostalgia 14.
Have a wonderful day!
Miłego dnia!
xxx

No Straight Lines... Bez prostych linii... La-La Land Crafts

Hello!
New inspirations on La-La Land Crafts blog are already posted!
We are creating with No Straight Lines.
Come and join us!
Witam!
Nowe inspiracje już na blogu La-La Land Crafts!
Tworzymy bez prostych linii.
Zapraszam!

Here is my inspiration. Birthday card with Molli.
Oto moja inspiracja. Kartka urodzinowa z Molli.

I have used:
Użyłam:
COPIC MARKERS:
face and body: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E13, E15, E18 YR12
outfit: V01, V04, V05, V06, V09, BV20, BV23, BV25, BV29, C0, C1, C3
Have a good day!
Miłego dnia!
xxx


Easter cards with egg...Wielkanocne kartki z pisanką...

Hello dear readers!
Today spring and Easter.
Witam Was kochani serdecznie!
Dziś wiosennie i wielkanocnie.

Two cards with Easter Eggs.
The first card in yellows with daffodils.
Majority of my flowers I have cut out from design paper, just one fabric flower to add some dimension to my card.
Dwie karteczki z pisankami wielkanocnymi.
Pierwsza z żonkilami w żółtych kolorach.
Większość kwiatów wycięta z papieru ozdobnego 
i jeden materiałowy by nadać głębi całej kompozycji.
The second card in light green, daffodils and spring flowers.
You can see here small easter eggs with embellishments and sentiment Happy Easter in polish Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, from a set of easter sentiments.
Druga karteczka w jasnych zieleniach, żonkilie i konwalie.
Tu widzicie pisanki ozdobne małe i napis Radosnych Świąt Wielkiej Nocy z zestawu napisów.
So both present like this.
Tak prezentują się obie.
Here are links to all chipboards which I have used.
Oto linki do wszystkich tekturek jakie użyłam w moich kartkach.

That's all for today.
I hope that you remember about a challenge, just 2 days left.
Join us!
Have a good evening.
To tyle na dziś. 
Mam nadzieję, że pamiętacie o trwającym jeszcze tylko 2 dni wyzwaniu!
Zgłaszajcie się!
Życzę Wam miłego popołudnia.
xxx

House Of Roses...Dom Róż...

Hello dear!
Hope you have notice that Monika is running GIVEAWAY!
Beautiful papers from LemonCraft HOUSE OF ROSES can be yours!
You have time till 25th February to join!
Witajcie kochani!
Mam nadzieję że wiecie o ROZDAWAJCE u Moniki!
Piekne papiery od LemonCraft HOUSE OF ROSES mogą być wasze!
Macie czas do 25 lutego!
I will show you today what you can make with that beautiful paper collection.
You can make a card and much more.
Here is my inspiration.
Card for someone special.
A ja Wam pokaże dziś co można z nich zrobić.
Możecie zrobić kartkę, ale i o wiele więcej.
Oto moja inspiracja.
Kartka dla kogoś specjalnego.
A base for my card is approx. 13,5cm x 13,5cm white card stock.
A layer of design paper - wooden pattern - I love it!
Then on left side layers of beautiful roses cut out from Vintage Time 008.
A piece of 30mm natural lace layer between and few butterflies around.
Na bazę o wymiarach 13,5cm x 13,5 cm wykorzystałam biały papier.
Warstwa papieru - deseczki - uwielbiam!
Na lewym boku warstwa róż wyciętych z Vintage Time 008.
Kawałek koronki 30mm natural lace pomiędzy warstwami  i motylki wokoło.
I have something else for you as well.
There is a new big choice of plastic stamens in Monika's shop.
I couldn't resist and I have done few more flowers for you to show.
You can see, I have used green/yellowyellow and green/ivory stamens.
Mam jeszcze oś więcej dla Was.
Duży wybór precików pojawiło się u Moniki w sklepie.
Możecie zuważyć zielono/żółte, żółte i zielono/beżowe pręciki.
Ok, that is all for today. Hope you like it.
Don't forget to join a GIVEAWAY!
Maybe you will be a lucky one!
Ok, to tyle na dziś. Mam nadzieję że się Wam podobało.
Nie zapomnijcie o ROZDAWAJCE!
Może się Wam poszczęści.
Enjoy your day!
Miłego dnia!
xxxDay 2 of New Release from La-La Land Crafts... Dzień 2 Nowości od La-La Land Crafts...

Hello on Day 2!
New release from La-La Land Crafts!
Witam w dzień 2!
Nowości od La-La Land Craft!
Maybe you remember Nurse Marci?
Now you can buy her HERE.
Może pamiętacie Marci Pielęgniarkę?
Teraz możecie kupić ją TUTAJ.
Dies:
Copic markers:
face and body: E0000, E000, E04, E11, R00, R21
hair: E13, E15, E18
outfit: C0, C1, C3, B21, B23, B24, R24, R27

Dies:
Wykrojniki:
Copic markers:
face nad body: E0000, E000, E04, E11, R00, R21
hair: E13, E15, E18
outfit: C0, C1, C3, C5, R24, R27

Haeve a good Day!
Miłego dnia!
xxx

New release 2017 La-La Land Crafts Day1...Nowości 2017 La-La Land Crafts Dzień 1...

Welcome in Day 1 of New Release from La-La Land Crafts.
New release contain 2 new stamps and 3 from last Club Kits.
Look at those fabulous products:
Witam w Dniu 1 Nowości od La-La Land Crafts.
Nowości to 2 nowe stemple i 3 z poprzednich Club Kitów.
Popatrzcie na te wspaniałości:

Copic markers:
face and body: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E13, E15, E18, YR12

outfit: N0, N1, N3, N5, N7, B91, B93, B95, B97, B99, R21, R22, R24, R27, R29, C5

Tomorrow Day 2!
Don't forget to invite me!
Jutro dzień 2!
Nie zapomnijcie mnie odwiedzić!
xxx


Foamiran Spring Lilies...Wiosenne foamiranowe lilie...

Hello dear!
Witam Kochani!

Hope you have missed me?
I have missed you a lot!
When I was thinking what to prepare for you, the sun was shining through my window 
and I have felt that spring is very close.
So we need to forget about winter and dream about warm, bright and fragrant spring!
That's why I have for you very spring inspirations. 
Lilies, they smell beautiful and for me, lilies remind me First Holy Communion. 
Pure and White. And of course month May and spring!
What you think?
Tęskniliście za mną?
Bo ja za Wami bardzo!
Kiedy myslałam co dla Was dziś przygotuje, słonko świeciło przez moje okno i poczułam że wiosna jest blisko!
Dlatego mam dla Was wiosenn inspirację.
Lilie, pieknie pachną a dla mnie kojarzą się z Pierwszą Komunią.
Czyste i białe. I oczywiście Maj i wiosna!
Co Wy na to?
Here is a lily made from white foamiran and coloured with oil pastels.
You can make few of these and put them together as a bouquet 
or make a communion wreath or add them to your communion card.
Oh, lots of ideas!
Ok, and here is a video tutorial how to make it.
ENJOY!
Oto lilia zrobiona z białego foamiranu i pokolorowana pastelami olejnymi.
Możecie zrobić kilka i połączyć je w bukiet, albo wianek albo dać je na kartkę komunijną.
Oh, wiele moliwości!
Ok, a tu filmik jak je zrobić.
Miłego oglądania!
Hope you like it.
Here are two more photos of my lily:
Mam nadzieję, że się podobał.
A tu jeszcze dwa zdjęcia mojej lilii:
To make lily petals I have used flower mould. 
With its help, you can give petal its natural appearance, leaf veins.
Soon they are going to be available in the shop.
Do zrobienia płatków lilii, użyłam specjalnej formy.
Z jej pomocą nadamy płatką ich naturalny wygląd, żyłki.
Wkrótce będą dostępne w sklepie.
And here a list of products which you can find in Monika's shop:
A tu lista produktów, jakie znajdziecie u Moniki w sklepie:

Have a wonderful weekend!
Udanego weekendu!
xxx

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka