For Grandparents...Dla Dziadków...

Hello!
Time for a new challenge with Białe Kruczki.
Every 15th of each month we are running a challenge. 
This time we are preparing something for our Grandmas and Grandpas.
Witam!
Czas na wyzwanie z Białymi Kruczkami.
Każdego 15stego miesiąca rusamy z wyzwaniem.
Tym razem przygotowujemy coś dla naszych Babć i Dziadków.

I have for you a proposition of a card. A Little bit of mixed media.
In the middle, you can see a composition of a heart shape.
Ja mam dla Was propozycję w postaci kartki. Trochę zmediowanej.
Na środku widać kompozycję w kształcie serca.
In the corner, sentiment from chipboard from Fabryka Weny.
W rogu, napis z tekturki od Fabryki Weny.
To make my card I have used papers from paper collection Epifania.
Do zrobienia kartki użyłam papierów z kolekcji Epifania.
Please join us HERE.
Zapraszam TUTAJ.
Have a nice day!
Miłego dnia!
xxx


1 komentarz :

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka