Super Trio...Super Trójka...

Hello, dears!
I am so happy to be a part of Marta's Design Team.
Next, to so wonderful and talented designers, I will be inspiring you to create with Digi Stamps.
Witajcie moi drodzy!
Bardzo jest mi miło i przyjemnie, że mogę być częścią Design Teamu Marty.
Obok tak wspaniałych projektantek, będę Was inspirować do tworzenia z użyciem Digi Stempelków.

I will tell you, that when I have seen for the first time those easter baby chickens, and then Marta started DT call, I have told to myself, let's do it, they will be yours!
And they are! I have a pleasure to make with them three easter card.
Super Trio.
You will find them HERE.
Powiem Wam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam te wielkanocne kurczaczki, 
a potem Marta ogłosiła nabór do DT, to powiedziałam sobie, dawaj te kurczaki będą twoje!
I są! I mam przyjemność zrobić z nimi trzy wielkanocne karteczki.
Super Trójka.
Znajdziecie ją TUTAJ.

Here are my cards.
Two layers of coloured paper, this one from Magiczna Kartka,
doily, twine, foamiran flowers and sentiment Alleluja.
And three cards been created, light and fun.
A to moje karteczki.
Dwie warstwy papieru kolorowego, ten od Magicznej Kartki
serwetka, sznurek, kwiatek z foamiranu i napis Alleluja.
I tak powstały trzy, lekkie i przyjemne karteczki.
And here are digi stamps which I have used:
Oto digi stempelki, których użyłam:


Thank you for attention and I would like to welcome you on Facebooku and Stamp Group.
Have a good day.
Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzania nas na blogu, 
Miłego dnia
xxx

2 komentarze :

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka