Tutorial Thursday - Card in the Pocket... Karta w kieszonce - Kursik...

Hello everyone, 
today I have for you very easy step by step tutorial for Card in the Pocket.
I will show you how to make it. 
You can use that tutorial to make cards or small invitations. 
It will be a very original idea for a gift.
Witam wszystkich,
mam dla Was dziś bardzo prosty krok po kroku kursik na Kartkę w kieszonce.
Pokaże Wam jak ją zrobić.
Możecie wykorzystać to do zrobienia kartek lub małych zaproszeń.
Będzie to bardzo oryginalny podarunek.

Ok, what do you need:
- white card stock 14x21cm
- 2 design paper sheets 9,5x12,5 cm
- scissors
- scoring board
- glue and distance foam
- flowers, white twine and other embellishments
- La-La Land dies: 
Co potrzebujecie:
- biały papier wizytówkowy 14x21cm
- 2 kartki papieru kolorowego 9,5x12,5cm
- nożyczki
- tablicę do bigowania
- klej i kosteczki dystansujące
- kwiatki, biały sznurek i inne elementy zdobiące
- wykrojniki z La-La Land:

1. Our white card we need to score on the shorter side at 1cm and on 11cm.
We are going to get 1cm - 10cm - 10cm.
Then on the longer side, we are scoring just on 1cm, so we get 1cm - 13cm.
As shown in the picture below.
1. Naszą białą kartkę bigujemy po krótszym boku na 1cm i 11cm.
Otrzymamy podział na 1cm - 10cm -10cm.
Potem po dłuższej stronie bigujemy na 1cm, i otrzymamy podział na 1cm - 13cm.
Tak jak na zdjęciu poniżej:
2. With scissors, we are cutting along the longer scoring line 
but just only half of the sheet and corner, as in the picture. 
Using one of Pierced Scalloped Circles we making a small window on a top side of our pocket.
2. Nożyczkami, wycinamy wzdłuż dłuższej linii bigowania, ale tylko do połowy i rożek, tak jak na zdjęciu. Przy użyciu wykrojnika Pierced Scalloped Circles robimy małe okienko na górze naszej bazy na kieszonkę.
3. With double side self-adhesive tape or glue we glue together our halves as in the picture.
3. Przy pomocy dwustronnej podwójnej taśmy klejącej, sklejamy kieszonkę, jak na zdjęciu.
4. On the one of our design paper, we make the same window on the top side as our white pocket has.
4. Na jednej kartce papieru kolorowego robimy takie samo okienko jak ma nasza baza.
5. We glue our design papers to the pocket on both sides.
5. Przyklejamy kartki z dwóch stron.
6. Prepare our cutting die elements:
3 x Two Branches
1 x Pierced Scalloped Circles (biggest one)
1 x Stiched Nested Circles (biggest one)
6. Przygotowyjemy sobie:
3 x Two Branches
1 x Pierced Scalloped Circles (największe)
1 x Stiched Nested Circles (największe)
7. Attach the 2 x Ornate Border Small, on both sides on the bottom of the pocket.
7. Przyklejamy 2 x Ornate Border Small, po obu stronach naszej kieszonki.
8. Put together 1 x Pierced Scalloped Circles and 1 x Stiched Nested Circles 
and with scissors cut as in the picture, making two not equal parts.
8. Sklejamy ze sobą 1 x Pierced Scalloped Circles i 1 x Stiched Nested Circles 
i nożyczkami tniemy na dwie nierówne części, jakna zdjęciu.
9. Put some gauze for decoration and with distance foam affix the circles.
9. Nakładamy trochę gazy dla dekoracji i kosteczkami przyklejamy nasze koło.
10. Using Two Branches, flowers and white twine decorate a pocket.
10. Używając wykrojnika Two Branches, kwiatków i sznurka dekorujemy naszą kieszonkę.
11. Put together 2x Happy Birthday sentiment 
to make a 3D effect and with distance foam attach to the pocket diagonally.
11. Sklejamy razem nasz napis 2x Happy Birthday, by dodać efektu 3D i za pomocą kosteczek mocujemy po skosie.
12. Prepare a white stock card with dimensions smaller width than your pocket but longer.
I have made 12x15 cm. 
With small Pierced Scalloped Circles cut a circle from design paper to make a card holder on the top of the card, as in the picture.
12. Wycinamy białą kartkę o wymiarach mniejszych niż nasza kieszonka. Ja wycięłam 12x15 cm. 
Małym wykrojnikiem  Pierced Scalloped Circles wycinamy kółko i mocujemy je do kartki tworząc uchwyt na górze, jak na zdjęciu.
13. Put card inside to you pocket. And ready! 
Here it is! A Card in the Pocket!
Very easy and effective.
13. Wkładamy kartkę do środka. Gotowe!
I oto jest Kartka w kieszonce!
Prosta i effektowna.
Here are some close-up photos:
Tu kilka zbliżeń:
Thank you for your attention. 
Hope you like it and you are going to make your own 
Card in the Pocket.
It's fun! Believe me :)
Please visit our Facebook Page for more inspirations 
and for new products from La-La Land Crafts!
Dziękuję Wam za uwagę.
Mam nadzieję, że zrobicie swoją kartkę w kieszonce. Fajna zabawa, uwierzcie mi!
Odwiedzajcie nas na Facebook Page po więcej inspiracji i po nowe produkty od La-La Land Crafts!
xxx

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka