Tutorial Thursday with La-La Land Crafts...Czwartkowy kursik z La-La Land Crafts...
Today, sweet tutorial!
Do you like cupcakes? Yes, you do! Who doesn't like them? Everybody does!
This one is not baked one but made from paper, but looks the same sweet as a real one.
Dziś, słodki kursik!
Lubicie babeczki? Pewnie! Kto ich nie lubi? Wszyscy lubią!
Ta babeczka nie jest pieczona tylko z papieru, ale wygląda tak samo słodko jak prawdziwa.

What will you need to make it:
- circle approx. 16-16,5 cm from 250 - 300 gsm paper,
- 2 x 30x6 cm paper pieces cut from design paper,
2 x 30x3 cm paper pieces cut from design paper,
- 1 x middle size circle cut with Stitched Nested Circles Set Dies,
- 1 x 3" scalloped circle cut with Pierced Scalloped Circles Die,
- leaves cut with Two Leaves Die,
- sentiment cut with Happy Stitched Die,
- flowers,
- ribbons and other embellishments. 
OK, let's bake some cupcake!
Co potrzebujecie:
- koło 16-16,5 cm średnicy wycięte z 250 - 300 gsm papieru,
- 2 kawałki papieru o wymiarch30x6 cm,
- 2 kawałki papieru o wymiarach 30x3 cm
- 1 x średniej wielkości koło wycięte za pomocą Stitched Nested Circles,
- 1 x 3" koło falbankowe wycięte za pomocą Pierced Scalloped Circles Die,
- listki Two Leaves Die,
- kwiaty,
- wstązki i inne ozdoby. 
OK, upieczmy babeczkę!

Cut your circle first and in the middle draw second circle smaller size. 
have used my middle size circle from Stitched Nested Circles to do it.
Make 16 evenly spaced cuts from the outside edge to the smaller inside circle like on the picture.
Score your 30x6 cm and 30x3 cm pieces at 1/4".
Wytnij swoje koło i w środku narysuj mniejsze. Ja zrobiłam to przy pomocy Stitched Nested Circles.
Od zewnętrznej krawędzi koło do tego mniejszego narysowane w środku, zrób 16 jednakowej wielkości nacięć.
Zbiguj swoje  30x6 cm i 30x3 cm kawałki na 1/4". 


Attach the 30x6 cm scored pieces to your cupcake base with hot glue and cut off unused part.
Attach the 30x3 cm scored pieces on the top of your 30x6 cm scored pieces like on the picture.
Cut a scalloped circle to cover the base.
From some unused, printing paper make a ball to fit inside of your cupcake. Glue it with hot glue.
Przymocuj zbigowane elementy do bazy twojej babeczki przy pomocy kleju na gorąco.
Przymocuj cieńsze zbigowane elementy, tak jak na zdjęciu.
Wytnij falbankowe koło na swoją podstawę.
Z nieuzywanego papieru do drukarki lub innego zrób kulkę by umieścić ją w środku babeczki.


Your base for a cupcake is ready. Now you can decorate it how you want.
I have used some flowers, ribbons, leaves cut with Two Leaves Die.
Twoja baza jest gotowa. Teraz możesz ją ozdobić jak chcesz.
Ja użyłam kwiatow, wstążek i listków Two Leaves Die.


And here is a final look.
What do you think? Is it tasty?
Yummy!!!
A tu ostateczny wytwór.
Co myślicie? Smaczna?
Mniam!!!Hope you like it!
Have a wonderful day!
Mam nadzieję, że się podobało!
Miłego dnia!
xxx

1 komentarz :

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka