Just LOVE...Tylko MIŁOŚĆ...


Hello, everyone!
I am coming to you today with a very bright, light and pastel card.
I have made that card for my husband on our 11th anniversary.
He was delighted!
Witam wszystkich!
Dziś przychodzę z bardzo jasną, delikatną i pastelową kartką.
Zrobiłam ją dla mojego męża z okazji naszej 11 rocznicy ślubu.
Bardzo mu się podobała!


Ok, here is some details about my card.
On the white stock base approx. 21cm by 10cm 
I have stuck the first layer of design paper 20,5cm by 9,5cm from 
Galeria Papieru - As if in a dream RETRO.
I have chosen a sheet As if in a dream RETRO 06.
Ok, to kilka słów o mojej kartce.
Na białej bazie ok. 21cm na 10cm przykleiłam pierwszą warstwę papieru ok. 20,5cm na 9,5cm od Galeria Papieru - As if in a dream RETRO. Wybrałam arkusz As if in a dream RETRO 06.


It is really beautiful, pastel and light, vintage style design. I love it!
It is perfect for this kind of romantic projects.
To bardzo ładny, pastelowy i jasny, w vintagowym stylu projekt. Uwielbiam go.
Idealny na takiego rodzaju projekty, romantyczne. 


From the same sheet, I have cut three, different sizes rectangles. 
I have torn the edges of each of them and I have layered one on another.
Between first one, torn rectangle and my base I have layered a beautiful 45mm White Lace.
Z tego samego arkusza, wycięłam trzy, różnej wielkości prostokąty, każdy potargałam na brzegach i ułożyłam je jeden na drugim.
Pomiędzy pierwszą warstwą a bazą, ułozyłam piękną koronkę 45mm White Lace.


On the left centred side of my card, I have composed my flower decoration.
I have used three different kinds of Fabric Flowers which you can buy in Love to Craft & Create SHOP
I have added some Yellow StamensWhite Wheat SpringsWhite Jute Twine and laser cut chipboards from Scrapiniec Monograce Frame and few twigs from Spring Prodigy - Boxwood.
Po lewej centralnej stronie ułożyłam moją kompozycję kwiatową. Użyłam kilka rodzajów materiałowych kwiatów, które możecie kupić w Love to Craft & Create SHOP
Dodałam pręciki Yellow Stamens, kłosy White Wheat Springs, sznurek White Jute Twine i tekturki od Scrapiniec Monograce Frame i kilka gałązek z Spring Prodigy - Boxwood.


Please see the shortcuts to all used products:
A tu skróty do produktów użytych na mojej kartce:


Have a wonderful day!
Miłego dnia!

xxx

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka