Praca od serca...From the heart...Hello!
A new month has just started so time for a new challenge on Magiczna Kartka blog.
The theme for this month is
Create from the Heart.
You can make everything you want just under one condition.
You have to use at least one paper from Magiczna Kartka.
Witam!
Nowy miesiąc się rozpoczął więc oznacza to czas na nowe wyzwaniena blogu Magicznej Kartki.
Tematem na ten miesiąc jest:
Praca od Serca.
Możesz wykonać co kolwiek chcesz pod jednym warunkiem.
Musisz użyć choć jednego papieru od Magicznej Kartki.


And here is my project:
A oto moja praca:


Papers which I have used from Magiczna Kartka.
Papiery, które użyłam od Magicznej Kartki.

Have a good day!
Miłego dnia!
1 komentarz :

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka