Purple Flower...Fioletowy Kwiat...

Hello everyone!
Today I have for you a card with beautiful purple flower 
and video tutorial how to make this beauty.
Flower is made from foamiran.
What is that? You will ask.
Well, this is a special foam which under the influence of heat, 
can be formed into beautiful flowers.
Now you can buy FOAMIRAN in Monika's shop HERE.
Witam wszystkich!
Mam dla Was dziś kartkę z pieknym, fioletowym kwaitem i kursik video jak zrobić tego właśnie kwiatka.
Kwiat jest zrobiony z foamiranu.
Może niektórzy zapytają co to jest?
Więc, to taka pianka, która pod wpływem ciepła, da się formować, właśnie w takie piękne kwiatki.
Możecie kupić teraz FOAMIRAN u Moniku w skepie, o TUTAJ.
To make my card I have used papers from LemonCraft - Cotton Candy and Music Letters and chipboard Royal Borders.
Do zrobienia mojej kartki użyłam papiery od LemonCraft - Cotton Candy i Music Letters i tekturki Royal Borders.
Here is a video tutorial. 
I hope it will help you with making your own foamiran flowers.
Tu znajdziecie video kursik.
Mam nadzięję, że Wam pomoże choć troszku w zrobieniu swoich własnych kwiatków.
Please visit shop for NEW products and for FOAMIRAN foam.
Happy crafting!
Zapraszm po NOWOŚCI i po FOAMIRAN.
Miej pracy!
xxx2 komentarze :

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka