For kids...Dla dzieci...

Hello!
Time for a new challenge with I love Digi.
We are creating this month a project for kids as 1st of June is a Child's Day!
Witam!
Czas na nowe wyzwanie z I love Digi.
Przygotowujemy projekt dla dzieci, jako e 1 czerwca to Dzień Dziecka!

I have prepared a card with cute animals, teddy bear and his friend giraffe.
Ja przygotowałam kartkę z miłymi zwierzątkami, miś i jego przyjaciółka żyrafka.
Here you can find this beautiful digital graphic:
Tu znajdziecie tą piękną grafikę:
Have a good day!
Miłego dnia!
xxx1 komentarz :

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka