An Exploding Box with Baby Boy Shoes...Exploding Box z Bucikami...

Witam Was kochani!
Hello, dears!

Dziś, w kolejnym poście z serii Inspiracje z ploterem Brother Scan'N'Cut
będzie o troszkę o projektowaniu własnych wzorów.
Tak, da się! I takie rzeczy potrafi to sprytne urządzenie.
Today, in the next post from  a series of inspirations with plotter Brother Scan'N'Cut,
will be a little bit of creating our own projects.
Yes, we can do it! This clever device can do this and more.

Każdy szcześliwy właściciel plotera posiada dostęp do strony i programu Brother Scan'N'Cut, 
który znajduje się TUTAJ. Logujemy się, utworzonym loginem i hasłem, i mamy dostęp do darmowych, już gotowych projektów. 
Wszystkie gotowe projekty znajdują się w zakładce CANVAS PROJECTS
Obok znajdują się jeszcze dwie zakładki: MY PROJECTS i PATTERN COLLECTION.
Ta pierwsza właśnie pozwala nam na tworzenie swoich własnych projektów.
Every happy owner of plotter has an access to site and designed a graphic programme of Brother Scan'NCut, which you can find HERE. We login on, with created login and password, and we have an access to free and ready projects.
All, ready projects you can find in CANVAS PROJECTS folder. Next, you can see two folders:  
MY PROJECTS and PATTERN COLLECTION. The first one is for designing your own projects.
No dobrze, jak stworzyć swój projekt?
Klikamy w zakładkę MY PROJECTS i wybieramy kwadracik NEW.
Ok, what we need to do to make our own project?
We click on MY PROJECTS folder and on square NEW.
Otwiera się nowe okno z polem podobnym jak mata plotera. 
To jest nasze miejsce gdzie możemy projektować.
The new window appears with design area similar to cutting mat of our plotter.
This is our place where we can design.
Po lewej stronie mamy do wyboru już gotowe kształty, ramki, obramowania, loga i czcionki, 
które możemy wykorzystać w naszym projekcie.
On the left side, we have ready shapes, frames, borders, logos and fonts, 
which we can use in our project.
Rozwijając zakładkę Basic, zobaczymy duży wybór kształtów podstawowych.
When we open folder Basic, we can see a big choice of basic shapes.
Wybierzmy sobie na przykład koło. Od razu pojawia się ono po prawej stronie na naszej macie. Tam możemy go dowolnie zmniejszać lub powiększać, kopiować i wklejać kilka razy. Potem tylko wysyłamy nasz projekt do plotera i wycinamy.
Let's chose a circle. Straight away circle appears on the right side on our matt. Here we can freely reduce or enlarge it, copy and paste it several times. After that, we just need to send our project to a plotter and cut it out.
Ok, tyle na dziś, żebym Was nie wystraszyć.
Ok, that is all for today. I don't want to scare you off.

Ja zaprojektowałam sobie buciki do exploding boxa. Miałam wycięty szablon i wycinałam zawsze nożyczkami, ale już mi się nie chce, więc przeniosłam go do programu i teraz mogę w szybki i łatwy sposób wyciąć buciki przy pomocy plotera.
I have designed baby shoes to exploding box. I had ready templates and I have always cut them out with scissors, but I am lazy to do this now, so I have exported it to a programme and now in very easy and fast way I can cut out my shoes with help of my plotter.
Skorzystałam z pliku na Exploding Box bez łączeń o wymiarach 10x10 cm. 
Ozdobiłam go papierami z kolekcji Malutkie Szczęścia i w środku dałam moje buciki, 
wersja dla chłopca.
I have used a file for An Exploding Box without connectors of dimension 10x10 cm.
I have decorated it with papers from collection Little Happiness and inside I have affixed my baby shoes, baby boy version.
A tu mam dla Was niespodziankę. Plik do poprania Buciki Chłopięce.
Miłego użytkowania!
And here I have a surprise for you. A file with Baby Boy Shoes to download.
Happy using!
Baby Boy Shoes
Miłego dnia!
Have a  good day!
xxx

Photo Colour inspiration...Inspiracje zdjęciem... La-La Land Crafts...

Hello! This week we are playing with Photo Colour Inspiration.
Witam! W tym tygodniu bawimy się z Kolorami ze zdjęcia.
Here is it:
Oto one:
Here is my interpretation:
Oto moja interpretacja:
Copic markers used:
skin: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
hair: E13, E15, E18, YR12
outfit: R81, R83, R85, C0, C1, C3
flower wretch: R81, R83, R85, G21, G24, G28
Have a good Monday!
Miłego poniedziałku!
xxx

Prepare for Easter...Przygotowania do Wielkanocy...

Hello, everyone! 
As Easter time is very close,
I have for you two propositions for Easter cards.
Both are made from the newest paper collection from LemonCraft - House of Roses.
This is a perfect paper collection for spring, easter projects.
Witam wszystkich!
Jako że Wielkanoc coraz bliżej, zrobiłam dla Was dwie propozycje kartek Wielkanocnych.
Obie zrobione z najnowszej kolekcji od LemonCraft - House of Roses.
Ta kolekcja idealnie pasuje do wiosennych, wielkanocnych projektów.
First one with easter egg from Scrapiniec from Royal Easter - Eggs set of 3.
I have layered it in the centre and on the side I have added a bunch of fabric flowers.
Pierwsza z pisanką od Scrapiniec z kolekcji Royal Easter - Eggs set of 3.
Przykleiłam ją na środku, a z boku dodałam bukiet kwiatów fabric flowers.
A second card made from the same papers. In the middle, you can see two easter eggs cut out from white paper with cutting die Craft & You - Easter Egg 2.
On the side again a bunch of fabric flowers.
Druga zrobiona z tych samych papierów. W środku widzicie dwie pisanki wycięte wykrojnikiem Craft & You - Easter Egg 2 w białym papierze.
Z boku znowu bukiet kwiatów fabric flowers.
And here for compare, two cards together.
Which you like more?
A tu obie dla porównania.
I którą wolicie?
Thank you for your attention. Hope you like it.
Please visit our Facebook Page and Foamiran Flowers UK.
Soon I will have for you a surprise! New video tutorial for some spring flowers!
Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało.
Odwiedzajcie nas na Facebook Page i na Foamiran Flowers UK.
W krótce niespodzianka! Nowy video tutorial wiosennych kwiatków!
xxx
Henryka

Easter Bunny...Wielkanocny Zajączek...

Hello! Time for a new challenge with Białe Kruczki!
Witam! Czas na wyzwanie z Białe Kruczki!
This month we are making all Easter projects,
Challenge called Easter Bunny!
W tym miesiącu tworzymy wielkanocne projekty.
Wyzwanie Zajączek!

Here is my proposition, Easter Card with a bunny.
Oto moja propozycja, karteczka wielkanocna z zajączkiem.
I have used:
Użyłam:
Please join us!
Zapraszam do zabawy!
xxx

One for a Girls...Dla dziewczyny... La-La Land Crafts...

Hello, as every Monday I have an inspiration for you with La-La Land Crafts products.
Witam, jak w każdy poniedziałek mam dla Was inspirację z produktami La-La Land Crafts.

This time we are making a card for a girl.
 In Ireland and UK we have Mathers Day this week so let's celebrate the day!
Tym razem robimy kartkę dla dziewczyny.
W Irlandii i UK mamy Dzień Matki w tym tygodniu więc uczcijmy ten dzień!

Products used:
Użyte produkty:
Stamp StempelMarci with Rose 
Dies Wykrojniki:Flower BorderDragonfly
Copic Markers:
skin: E0000, E000, E00, E08, E11, R00, R20, R21
hair: C1, C3, C5, C7, C9, 100
outfir: V01, V05, V06, V09, W0, W1, W3, W5, W7

First Holy Communion Book...Księga Komunijna...

Hello dear on Friday!
Oh, a such a wonderful day, tomorrow weekend!
Do you have some plans? 
If not, you can make something from paper and chipboards from Fabryka Weny?
A beautiful First Communion patterns have showed in the shop.
I have used them to decorate my First Communion gift in Book shape.
Witam Was kochani w piątek!
Ah jak fajny dzień dziś mamy, jutro weekend!
Macie już jakieś plany? Jak nie to może stworzycie coś z papieru i tekturek od Fabryki Weny?
Piękne komunijne wzory pajawiły się w sklepie.
Ja je wykrzystałam do ozdobienia pamiątki na Pierwszą Komunię Świętą w formie Księgi.

I have prepared for you as well short step by step tutorial.
Przygotowałam Wam też, krótki kursik krok po kroku jak taka księgę zrobić.

What are you going to need?
First of all, you need white stock paper for a base at least 250 g thick or more, design papers, scoring board, glue, white satin ribbon, flowers and chipboards for decoration.
Co będziecie potrzebować?
Przede wszystkim biały papier na bazę o grubości przynajmniej 250 g lub więcej,
 papier ozdobny, bigownicę, klej, białą wstążkę, kwiatki i tekturki do ozdoby.

First, from white paper we are cutting elements for our base:
Najpierw, z białego papieru wycinamy sobie poszczególne części naszej bazy:
2 x 21 x 18 cm
1 x 13,5 x 10,5 cm
1 x 19,5 x 13,5 cm
2 x 20,5 x 10,5 cm
2 x 14,5 x 10,5 cm
From design paper:
Z papieru kolorowego wycinamy:
4 x 20,5 x 14,5 cm
2 x 20,5 x 2,5 cm
1 x 19 x 13 cm
1 x 13 x 10 cm

Two, biggest pieces of white paper 21 x 18 cm we need to score on longer site (21 cm) on 3cm,
we will get two parts, one 3cm and second 15cm.
We fold a page and glue together two cards like that, that we have a book spine 3 cm.
Dwa największe kawałki białego papieru 21 x 18 cm
musimy zbigować wdłuż dłuszego boku (21 cm) na 3 cm, 
czyli powstanie nam miejsce bigowania i podzieli kartkę na 3 cm i 15 cm.
Zaginamy i sklejamy tymi krótszymi bokami dwie kartki ze sobą, 
tak, że powstanie nam taka okładka z grzbietem 3 cm.
Our cover we need to decorate with design paper in both sides and affix a white satin ribbon.
Powstałą okładkę obklejamy papierem kolorowym z obu stron
 i przyklejamy wstążkę na stronie przedniej.
We have two more small pieces.
2 white (1 x 13,5 x 10,5 cm; 1 x 19,5 x 13,5 cm) and
2 coloured (1 x 19 x 13 cm; 1 x 13 x 10 cm).
We glue them accordingly on our cover as on the picture.
And our cover for book is ready.
Zostały nam dwa zestawy małych kawałków, 
2 białe (1 x 13,5 x 10,5 cm; 1 x 19,5 x 13,5 cm) i 
2 kolorowe (1 x 19 x 13 cm; 1 x 13 x 10 cm).
 Przyklejamy je odpowiednio jak na zdjęciu na naszą okładkę.
I tak mamy gotową już okładkę naszej księgi.
Now the hardest part. I will call it "wings", they will pretend book pages.
The rest of white paper, 4 pieces
2 x 20,5 x 10,5 cm
2 x 14,5 x 10,5 cm
we score at every second row.
We fold it and we create our "wings".
We glue them together as on a third picture.
Teraz najtrudniejsza część. Harmonijki, które będą imitować strony księgi.
Pozostałe 4 kawałki białego papieru 
2 x 20,5 x 10,5 cm
2 x 14,5 x 10,5 cm
bigujemy co drugą kreskę na bigownicy. 
Zaginamy na przemian tworząc harmonijkę. 
Sklejamy nasze harmonijki w prostokąt tak jak na zdjęciu trzecim.
We affix our wings rectangle to right side of the inside of our cover and we are decorating it.
I have cut an appropriate length 3 cm wide white stripes and decorated them with a puncher.
On the left side I have layered a page with greetings and inside a holy sentiment.
I have decorated with chipboard corners from Tik-Tak collection
Przyklejamy nasz prostokąt do prawej części w środku naszej okładki i ozdabiamy ją.
Ja wycięłam paski odpowiedniej długości o szerokości 3 cm 
i dowolnym wzorem dziurkacza wycięłam wzór. 
Na stronie lewej umieściłam życzenia, a w środku odpowiedni na ten dzień cytat.
Do ozdobienia środka użyłam narożnych tekturek z kolekcji Tik-Tak.
And now decorating of our cover.
I have used chipboards, flowers and leaves.
Chipboards:
and beautiful round frame with grape and First Holy Communion sentiment.
I teraz ozdabianie okładki naszej księgi.
Tu użyłam tekturek, kwiaty i listki.
Tekturki:
And so it is. Finished First Holy Communion Book.
Very original and unique gift on this special day.
Try to make it yourself and you will be impressed.
I tak się prezentuje już skończona Księga Komunijna.
Bardzo ciekawy i oryginalny prezent w ten szczególny dzień.
Spróbujcie zrobić, a będziecie pod wrażeniem.
Chipboards which I have used:
Tekturki, które wykorzystałam:


Thank you for your attention and I would like to remind you about a new challenge.
Dziękuję Wam dziś za uwagę i przypominam jeszcze o nowym wyzwaniu,
Have a good day!
Miłego dnia!
xxx
Henia

Club La-La Land monthly Kit February 2017... Lutowy Klub Kit 2017 La-La Land...

Hello, Hello!
New Club Kit from La-La Land Crafts just has been launched!
Look at these beauties!
Cute Marci and her home!
Witam, witam!
Nowy Klub Kit od La-La Land Crafts właśnie został rozesłany!
Popatrzcie na te piękności!
Śliczna Marci i jej dom!
FEBRUARY 2017 PRODUCT KIT includes:
Kit Luty 2107 zawiera:Stamps Stemple:
- Thinking of You Marci
- No Place Like Home Set
Dies Wykrojniki:
- Home Border
- Keyholes
- Two Flags
Copic Markers:
E71, E74, E77, C0, C1, C3, R22, B21, B24, B26
Copic Markers:
Skin: E0000, E000, E00, E04, E11, R00, R20, R21
Hair: E71, E74, E77, E79
Outfit: B21, B23, B24, B26, V91, V93, V95, R20, R22, R24, W0, W1, W3, W5


Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka